Pirma Galerija teikia paslaugas realizacijoje produktų, kuriuos pagamino amatininkai.


Apie Mus VšĮ Pirma Galerija

Pirma Galerija teikia paslaugas realizacijoje produktų, kuriuos pagamino amatininkai.

Šiuolaikinio Baltarusijos meno, kaip dalies bendro su Lietuvos Respublika istorinio paveldo, o taip pat užsienio amatininkų propagavimas ir populiarinimas per asmenines ir grupines parodas, galerijas, specialiuosius demonstravimus kolekcininkams, kultūrinių mainų programoms.

Jungti amatininkus į savanorišką sąjungą ir padėti realizuoti amatininkų gaminamą produkciją, siekiant populiarinti liaudies meną.

Organizuoti diskusijas, atviras paskaitas, konsultacijas ir seminarus, mokymo klases, teikiant aktyvią pagalbą ir pasikeitimą patirtimi pradedantiems meistrams, amatininkams, liaudies kūrybos ir meno žymių profesionalų kūrybiniams kolektyvams.

Skatinti tarptautinių kultūrinių mainų vystymąsi, valstybinių ir visuomeninių kultūros organizacijų kūrybinių grupių kontaktų sąveiką tarptautinėje arenoje.